در حال نمایش یک نتیجه

9,800 تومان

چکیده: مطالب مندرج در این تحقیق شامل دو فصل می شود که در رابطه با هر فصل توضیح مختصری بیان می کنیم : در فصل اول به بررسی چند آیه در سوره های بزرگ قرآن که شان نزول آنها در مورد امام علی(ع) نازل شده از دیدگاه مفسران اهل سنت و شیعه می پردازیم. مفسران [...]