در حال نمایش یک نتیجه

15,400 تومان

یک پلاسما، یک محیط یونی است که حاوی مولفه های فعال فراوان است مانند الکترون ها و یون ها، رادیکال های آزاد، مولکولهای راکتیو و فتون ها. درمان پلاسما برای فرآوری مواد استفاده شده است تا ویژگی های مطلوب سطحی را بر روی پلاستیک، کاغذ، بافت ها و نیمه رسانا انتقال دهد. نمایش فرآیندهای پلاسمای [...]