در حال نمایش یک نتیجه

24,500 تومان

انجمن دانشگاهی به طور گسترده پیش بینی کننده عملکرد دانشجویان در حسابداری مقطع لیسانس و برنامه های کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) را مطالعه نموده ، اما به پیشگوهای موفقیت در برنامه های کارشناسی ارشد حسابداری توجه کمتری شده است. رشد برنامه های کارشناسی ارشد حسابداری و عضویت در حال افزایش دانشجویان بین [...]