در حال نمایش یک نتیجه

19,500 تومان

کشف مسیر تداخل RNA (RNAi) که در آن RNA دو رشته ای (dsRNA) باعث خاموشی بیان ژن پس از رونویسی شده (Fire et al., 1998) و پس از آن بیان اینکه این مسیر می تواند با توالی­ های RNA اگزوژن کوتاه مورد استفاده قرار گیرد (Elbashir et al., 2001)، بسیاری از زمینه های مطالعات سلولی [...]